Zásady ochrany osobních údajů online

Provozovatelem této webové stránky je Robert Thoma Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, Hellerstrasse 6, 57290 Neunkirchen. Bližší informace k provozovateli najdete v našem impressu.

Použití naší webové stránky je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud by se na našich stránkách shromažďovaly osobní údaje (např. kontaktní formuláře), probíhá to vždy na dobrovolném základě.

Veškeré osobní údaje, shromážděné na webové stránce společnosti Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG, se ukládají, zpracovávají a používají výhradně k udanému účelu. Společnost Robert Thomas, Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG zaručuje, že s veškerými shromážděnými osobními údaji bude zacházeno důvěrně v souladu s platnými ustanoveními právní ochrany dat. Komerční využití vašich osobních údajů je výslovně vyloučeno. 

Používání cookies
Aby návštěva našeho webu byla atraktivní a aby bylo možné využít určité funkce, používáme na našich stránkách tzv. cookies. Jedná se přitom o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Některé námi používané soubory cookies se po ukončení relace prohlížeče, tedy po zavření Vašeho prohlížeče, opět smažou (tzv. cookies relace).  Cookies jsou používány v souladu s s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a novelou zákona o elektronických komunikacích ze dne 15. 9. 2021.

Jiné soubory cookie zůstanou ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší další návštěvě (trvalé soubory cookie). Můžete si svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli informováni o relaci souborů cookies a v jednotlivých případech se mohli rozhodnout pro jejich přijetí či odmítnutí nebo o celkovém odmítnutí.  V případě odmítnutí cookies může být funkčnost naší webové stránky omezena.

Soubory protokolu serveru (Server-Log-Files)

Poskytovatel webových stránek automaticky sbírá a ukládá informace v takzvaných protokolových souborech serveru, které nám Váš prohlížeč automaticky předává.

Jsou to:

  • Typ prohlížeče a informace z prohlížeče
  • URL reference
  • Název hostitele připojeného koncového zařízení
  • Informace o operačním systému
  • Čas vyvolání serveru

Tyto údaje samy o sobě nelze přiřadit žádným konkrétním osobám. Sloučení těchto údajů s údaji z jiných zdrojů se neprovádí, čímž není možná identifikace Vaší osoby z naší strany.

Vyhrazujeme si však možnost dodatečné kontroly údajů, pokud zjistíme konkrétní náznaky protiprávního užívání webové stránky.

Vestavěné moduly 

YouTube

Na našich webových stránkách najdete Plug-Ins stránky provozované společnosti Googlu. Provozovatelem stránky je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kliknutím na videa YouTube a jejich navštívením (zapojení do naší webové stránky) budou data automaticky předávána YouTube.

Pokud potřebujete více informací o tom, jak Google a jeho přidružené společnosti zacházejí s daty uživatelů, najdete je pod následujícím odkazem:

https://policies.google.com/privacy

Sociální média

Pro reklamní a marketingové účely najdete na našich webových stránkách odkazy na sociální sítě, jako je například Facebook. Výslovně upozorňujeme na to, že kliknutím na vestavěný modul na webové stránce změníte provozovatele a tam platí jeho ustanovení pro ochranu osobních údajů. Přitom nastává přenos dat do třetích zemí (např. USA). Další informace naleznete pod odkazem k prohlášení o ochraně dat jednotlivých poskytovatelů.

Facebook

facebook.com/policy.php

Instagram

facebook.com/help/instagram/155833707900388/

 Kontaktní formulář

Používáme Vámi předané údaje výhradně pro určený účel, v tomto případě především pro kontakt s Vámi. Tato data se u nás ukládají a jsou včas odstraněna nebo zablokována, pokud není potřeba dalšího ukládání.  Použitím kontaktního formuláře souhlasíte s tím, že smíme Vaše údaje dlouhodobě ukládat za předpokladu, že pro to existuje prokazatelný důvod. Mohlo by jít například o plnění servisních služeb pro vás.

Předávání údajů třetím stranám neprobíhá, ledaže to je naprosto nezbytné pro plnění objednávky.

K předávání údajů do třetích zemí nedochází.

Souhlas je dobrovolný a může být kdykoli v budoucnu písemně zrušen. 

Právo na informace, zrušení a blokování

Podle článku 15 DSGVO máte kdykoli právo na informaci, zda zpracováváme osobní údaje o Vaší osobě. V takovém případě máte nárok na zprávu o informacích podle čl. 15 odst. 1 písm. A) až h) a čl. 15 odst. 2 DSGVO.

Takové informace můžete směrovat na adresu uvedenou v tiráži nebo na datenschutz@robert-thomas.de.

Podle článku 16 DSGVO máte právo nechat opravit prokazatelně nesprávné údaje o Vaší osobě.

Stejně jako podle článku 17 odst.1 a odst. 2 DSGVO máte  právo na opomenutí a tím i na vymazání Vašich údajů, ledaže by proti tomu podle článku 17 odst. 3 DSGVO   existovaly důvody.

Odmítnutí reklamních mailů

Zasílání reklamy na kontaktní údaje uvedené v tiráži se tímto odmítá, pokud nebyla výslovně požadována. Tyto kontaktní údaje slouží pro plnění informační povinnosti provozovatele webových stránek v souladu s TMG.

V případě nevyžádaného zasílání reklamy, např. prostřednictvím nevyžádaných e-mailů (spam) si vyhrazujeme právo na podniknutí právních kroků.

Používání Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („Google“). Gogole Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA, kde se ukládají. Společnost Google používá tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv webové stránky pro jejího provozovatele a pro poskytování další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu.  Společnost Google přenáší případně tyto informace také třetím stranám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí strany tato data z pověření společnosti Google zpracovávají. Společnost Google v žádném případě spojovat vaši IP s jinými daty společnosti Google. Instalaci souborů cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním Vámi shromážděných údajů společností Google, a to výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem.

Kontakt / zodpovědný orgán

Máte-li jakékoli dotazy ohledně ochrany dat, můžete kontaktovat našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů na následující e-mailové adrese: datenschutz@robert-thomas.de

Zodpovědným subjektem je společnost Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG. Další informace o společnosti a možnostech kontaktu najdete v tiráži.